Home ROGALANNSVERÈ PREVIOUS WEATHER RADAR/LIGHTNING FORECASTS SEAFORECASTS PERSONAL WS. NO

 

 

 

 

ROGALANNSVERE
PREVIOUS WEATHER
WEATHER TEXT
RADAR/LIGHTNING
LOCAL WUNDERGROUND
WIND IN S. NORWAY

FORECASTS
48H WEATHER ANIMATION
MET SEA FORECASTS
KLIMA I NORGE
EUROPE EXTREME
BBC'S LOCAL
NORTHSEA WAVES
SEAFORECASTS

LOCALTIDES
WORLD  WEATHERST.
NORTHSEA SWELL
SOLA/ENZV STATS.
NO. WEATHERSTATIONS
LOCAL FIREWARNING

NO. RECORDS TEMP.
NO. RECORDS PRECIP.
WINDCONVERSION
VINDKALKULATOR
POLLENVARSLING
"LIVE" EARHTQUAKES
NORD POOL ELSPOT
VANNFYLLINGSGRAD 08
VANNFYLLINGSGR. 98-08
LEXICA
WS STATUS

 

LIVE SANDNES WEATHER

NB ! The local alternative Hanafjellet Weather Forecast Check it out!!

As of 1/12-11, my old and truly faithful VP weather station has accepted my AFP offer and retired...(sic) WS is VP 2 PLUS with ALL (check WS Status page) avaliable gizmos and gadgets. Old unit is still operating for verfication reasons. As of now snow will be melted to show correct precipitation at sub zero temps.

My private Boltek Lightning Detecor is still offline uploading 24/7 to the RADAR/LIGTHNING page showing live coverage of lightningstrikes within a 1200km radius

 

 

 

Dette web området er satt opp for å vise hvilke muligheter som åpner seg, og hvilke gleder en kan ha ved hjelp av en automatisert værstasjon. For fullt utbytte anbefales det dog at man er litt over middels "værgal". 

Alle værdata blir samlet inn ved hjelp av en Vantage Pro 2 Plus værstasjon. Utfyllende informasjon kan en lese mer om her (EN.). Alle data som presenteres her er et resultat av kontinuerlig logging hvert sekund 24 timer i døgnet. De lagres og prosesseres ved hjelp av spesiallaget softvær. Et offisielt "værdøgn" er fra kl 19.00-19.00. (nedbør 07-07) Ved sommertid er alle disse tidene 1 time senere. Denne værstasjonen tar hensyn til dette. 

All tilgjengelig informasjon fra programmet/værstasjonen offentliggjøres uredigert og er til fri bruk dersom en opplyser om kilde. Det innrømmes ikke ansvar for ev. konsekvenser av beslutninger tatt på bakgrunn av informasjon fra dette nettstedet. Gjør også spesielt oppmerksom på at "fire warningindex" er kun basert på forholdene her lokalt. Disse kan variere ekstremt selv på korte avstander. Verdiene må på ingen måte tolkes annerledes enn en indikator på hvor tørt det er. Normal aktsomhet skal uansett utvises.

Plassering: Sandnes, Norge 58,48'53'' N og 5,44'56'' Ø. H.o.h. 152 m 10492m fra referansemålet på Sola Flyplass (ENZV

Det bestrebes å få målinger som er mest mulig sammenlignbare med de nærmeste offisielle målingene som blir gjort på Sola Flyplass utenfor Stavanger. Alle sensorer er derfor plassert i henhold til internasjonale standarder for slikt utstyr i den grad det lar seg gjøre i et byggefelt. 

Denne her er så "utrolig" at den skal få stå her !! Siste storm på Sola som er offisielt bekreftet fra deres egen statistikk er fra så langt tilbake som 16/10 i 1987 !!! Pr. definisjon (10 min. middelvind) er det siden 1975 faktisk kun målt storm 3 !!!! ganger. Korreksjon.....lørdag 8/1-05 ble det målt 24.2 m/s (Gust 30.4) da ekstremværet Gudrun var på besøk. Altså nå 4 ganger på 30 år...!!!

Get live updated weather information from Sandnes Norway from this site using a personal weatherstation from Davis. The station is located nearby Sola Airport ENZV.

kvitvaer alfakrøll online.no ("anti spam" skrivemåte her) for kommentarer og tilbakemeldinger.

Denne siden ble sist oppdatert 27/08/09